Saturday, September 26, 2009

Cubaan itu meninggikan darjat dan menghapus dosaDi syurga terdapat beberapa darjat yang tidak dapat dicapai seorang hamba dengan amal perbuatannya, sebanyak apa pun amal perbuatannya. Allah taala menyiapkan istana-istana di syurga bagi hamba-hambaNya yang beriman. Istana tersebut tidak dapat diraih dengan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dapat memperolehinya, kecuali dengan cobaan dan ujian. Untuk itu, Dia menyiapkan sejumlah perangkat yang menghantarkan mereka ke istana-istana itu.

Iman dan petunjuk juga bertingkat-tingkat. Dan seorang hamba tidak dapat sampai di tingkatan-tingkatan itu dengan amal perbuatannya dan tingkatan itu hanya mampu dicapai dengan cobaan dan ujian. Allah taala berkehendak mengangkat hambaNya kepadaNya, lalu Dia menakdirkan sejumlah ujian baginya, membantunya sabar dan tegar menghadapi ujian. Itu rahmat dariNya untuk hambaNya.

Jika orang musyrik Quraisy tidakmerampas Harta Syuhaib Ar-Rumi, apakah ia meraih tingkatan, “sungguh,bisnis Abu Yahya (suhaib ar-Rumi) itu beruntung” (Diriwayatkan Al-hakim)

Jika orang-orang Quraisy tidak meyiksa keluarga Yasir, apakah Yasir sekuarga mendapat kehormatan “Sabarlah keluarga Yassir, sesungguhnya tempat kalian adalah disyurga” (Diriwayatkan Al-Hakim, Ahmad, At-Thabrani, Abu Nu’aim)

Jika Anas bin Nadhr tidak dipotong-potong di perang Uhud, apakah ia memperoleh kehormatan, “Jika bersumpah dengan nama Allah, maka Dia membuat sempahan terwujud” Jika itu tidak terjadi, tentu wajahnya tidak berserk-seri dan keinginannya tidak terwu menghajud saat ia bersumpah, “demi Allah, jangan pecahkan gigi Ar –Rubaiyyi” (Diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai,Ibn Majah, Ahmad)

Jika Bilal tidak disiksa Ummayyah bin Khlaf dan para pengikutnya, dia tidak akan medapat tingkatan “bilal tokoh kami” (Diriwayatkan Al-Bukhari)

Jika umar bin khattab tidak bersabar atas pahitnya menegakkan kebenaran dan keadilan, ia tidak memperolehigelar khalifah kelima.

Bila sahabat-sahabat pelaku peristiwa Ar-Raji’ tidak sabar menghadapi cobaan dijalan Allah taala, mereka tidak akan tergolong dalam golongan dalam yang disebut oleh Allah taala dalam ayat ini “ da di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah” (Al-Baqarah:207)

Jika saad bin mudaz tidak sabar , tidak berkorban dijalan Allah, darahnya tidak tumpah di perang khandaq, dan keputusannya tidak adil untuk Bani Quraidhah, dia tidak akan meraih, “ Arasy Ar-rahman bergetar kerana kematian Saad bin Muadz” ( HR Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Andai Abdullah bin Haram tidak bekorban, atau berkontrobusi, atau bersabar di perang uhud dan perang-perang lainnya, ia tidak mendapatkan darjat firman Allah, “ Wahai hambaku mintalah kepadaku, nescaya akan ku beri” (HR Tarmizi, Ibnu Majah, Al-bahaiqi)

Bila Ahmad bin Hanbal tidak sabar menghadapi siksaan dan tegar atas kebenaran, dia tidak akan peroleh gelar sebagai imam ahlu sunnah.

Andai sayyid Qutb tidak sabar dan tegar, saat ujian dan kematiannya,maka perkataannya tidak dikenang,buku-bukunya tidak beredar luas, dan tidak punya penagruh dunia.

Jika Allah taala berkehendak memilih hamba-hambaNya menjadi syuhada’, dia menyiapkan musuh untuk membunuh mereka, agar darah mereka mengalir, dalam rangka mencari cinta dan keredhaanNya serta, serta agar mereka mengorbankan nyawa mereka di JalanNya.

Mati Syahid adalah peringkat tertinggi setelah peringkat para nabi dan orang-prang jujur. Syhuada’ didekatkan kepada Allah taala dalam keadaan Redha kepadaNya, dan Dia memilih mereka untukNya.

Kerana itu, Allah taala menyiapkan sejumlah perangkat untuk tujuan di atas. Dia menjadikan musuhNya dan tentu musuh kaum muslimin sebagai sarana kaum Mukminin mendapat gelaran syuhada’. Betapa mulianya peringkat ini!Jika Allah Taala berkehendak mengangkat para dai’,mujahidin, dan orang-orang ikhlas ke tingkatan ini, mereka harus dibunuh musuh.

Ada sekalian dosa yang tidak bias dihapus, kecuali dengan kebaikan-kebaikan besar dan cubaan-cubaan berat. Untuk itu, Allah taala mentakdirkan sejumlahcubaan bagi wali-waliNya, untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, baik dosa besar dan dosa kecil hingga mereka bersih dari dosa, lalu mereka menghadap kepada Nya tanpa dosa sedikit pun,

Sungguh mulia kurnia ini dan nikmat darjat tinggi ini, Barangkali makna inilah yang di syairkan hadith yang diriwayatkan oleh Tarmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “ Cubaan tidak henti-hentinya menimpa orang mukmin dan mukminah di dirinya, anak dan hartanya, hingga ia bertemu Allah tanpa punya dosa,” ( HR Tarmizi).

(Petikan dari Taushiyah untuk aktivis Islam dari Dr Najih Ibrahim)

No comments:

Post a Comment